O mnie

Urodzona w Warszawie. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Od wielu lat członkini ZPAP sekcja rzeźby i stowarzyszenia KERAMOS. Twórczość w dziedzinie rzeźby. Prace zarówno kameralne, jak również o większych gabarytach, często ceramika, kamień. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.