Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie

Lokalizacja: od pomnika Bohaterów Getta wzdłuż ulic Zamnhoffa, Deboisa, Stawki do Umschlagplatz

Współautorstwo z architektem Zbigniewem Gąsiorem i urbanistą Stanisławem Jankowskim ,,Agatonem''

Wróć